Vi har samlet alt hvad du skal bruge for at kickstarte dit strategiarbejde og for at få strategi til at virke i praksis!

Bronze

995 kr. + moms

Bestselleren “Strategi i vindervirksomheder” inkl. signering af Mikael Vest og fri fragt

3 x webinaroptagelser “Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!”

Præsentationsslides fra webinars

Værktøj til fase 1: Porter’s Five Forces, trafiklys, kundeinterviews

Værktøj til fase 2: Scenarier

Værktøj til fase 3: Specificering af målepunkter og handleplaner

45 min. virtuel sparring med strategisk rådgiver Mikael Vest

Bestselleren ‘Strategi i vindervirksomheder’ er solgt i mere end 30.000 eksemplarer. Bogen handler om, og er skrevet til danske virksomheder, og indeholder alle væsentlige og anerkendte teorier samt modeller om virksomhedsstrategier. Bogen inddrager desuden en række konkrete cases fra erhvervslivet, som alle stræber efter at blive en vindervirksomhed®. 

Du vil i alt modtage 3 x webinaroptagelser fra ”Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!”, som tager dig gennem en rejse indenfor strategiens verden, og vi kommer med konkrete eksempler på strategiarbejde.

Webinaret har fået ord med på vejen som “Stærkt anbefalelsesværdigt” og “Det var super inspirerende. God sammenhæng og god præsentation.”

Webinar nr. 1 handler om strategiens første fase, nutid og der tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Er din virksomhed robuste nok til at modstå morgendagens trusler og udnytte mulighederne?
 • Ved kunder og samarbejdspartnere hvad din virksomhed står for?
 • Er det tydeligt hvor din virksomhed gør en forskel?

Webinar nr. 2 tager udgangspunkt i anden fase i strategien, som er fremtid. Der tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Har din virksomhed et proaktivt mindset?
 • Hvad er din virksomheds langsigtede intentioner?
 • Er din virksomheds potentiale er fuldudnyttet?

Webinar nr. 3 handler om strategiens tredje og sidste del, strategisk handlekraft og action. Her vil der blandt andet være:

 • Konkrete værktøjer til implementering af strategi
 • Dele ud af vores egne erfaringer med strategiarbejde
 • Fortælle om hvilke faldgruber du skal opmærksom på i strategiarbejdet.

Sølv

1.550 kr. + moms

Bestselleren “Strategi i vindervirksomheder” inkl. signering af Mikael Vest og fri fragt

3 x webinaroptagelser “Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!”

Præsentationsslides fra webinars

Værktøj til fase 1: Porter’s Five Forces, trafiklys, kundeinterviews

Værktøj til fase 2: Scenarier

Værktøj til fase 3: Specificering af målepunkter og handleplaner

45 min. virtuel sparring med strategisk rådgiver Mikael Vest

Bestselleren ‘Strategi i vindervirksomheder’ er solgt i mere end 30.000 eksemplarer. Bogen handler om og er skrevet til danske virksomheder, og indeholder alle væsentlige og anerkendte teorier samt modeller om virksomhedsstrategier. Bogen inddrager desuden en række konkrete cases fra erhvervslivet, som alle stræber efter at blive en vindervirksomhed®.

Du vil i alt modtage 3 x webinaroptagelser fra ”Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!”, som tager dig gennem en rejse indenfor strategiens verden, og vi kommer med konkrete eksempler på strategiarbejde.

Webinaret har fået ord med på vejen som “Stærkt anbefalelsesværdigt” og “Det var super inspirerende. God sammenhæng og god præsentation.”

Webinar nr. 1 handler om strategiens første fase, nutid og der tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Er din virksomhed robuste nok til at modstå morgendagens trusler og udnytte mulighederne?
 • Ved kunder og samarbejdspartnere hvad din virksomhed står for?
 • Er det tydeligt hvor din virksomhed gør en forskel?

Webinar nr. 2 tager udgangspunkt i anden fase i strategien, som er fremtid. Der tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Har din virksomhed et proaktivt mindset?
 • Hvad er din virksomheds langsigtede intentioner?
 • Er din virksomheds potentiale er fuldudnyttet?

Webinar nr. 3 handler om strategiens tredje og sidste del, strategisk handlekraft og action. Her vil der blandt andet være:

 • Konkrete værktøjer til implementering af strategi
 • Dele ud af vores egne erfaringer med strategiarbejde
 • Fortælle om hvilke faldgruber du skal opmærksom på i strategiarbejdet.

Du vil i alt modtage 6 værktøjer inkl. guidelines.

Porter’s Five Forces
Værktøjet analyserer indtjeningspotentialet og attraktiviteten i branchen. Formålet er at vurdere konkurrencesituationen og dennes indvirkning på konkurrencestrategien virksomheden bør følge.

Kundeinterviews
Værktøjet klarlægger udviklingen på kundesiden, og hvilken betydning det har for virksomheden. Formålet er at skabe dyb indsigt i kundernes fremtidige behov, ønsker og forventninger.

Trafiklys
Værktøjet kombinerer virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler til konkrete forandringsbehov. Formålet er at gøre virksomhedens SWOT dynamisk og skabe grundlaget for udviklingen af virksomhedens strategiske intention.

Scenarier
Værktøjet danner et billede af virksomhedens mulige fremtidige positionering. Formålet er at beskrive forskellige scenarier, som virksomheden står overfor for at nå virksomhedens vision.

Målepunkter
Værktøjet viser hvornår en Must-Win Battle er vundet. Formålet er at følge op på de enkelte Must-Win Battles, så det er muligt at afgøre, hvorvidt de underliggende tiltag har den ønskede effekt.

Handleplaner
Værktøjet beskriver hvordan de strategiske tiltag skal udføres. Formålet et at operationalisere strategien ved at oversætte de enkelte Must-Win Battles til konkrete handleplaner.

Guld

2.950 kr. + moms

Bestselleren “Strategi i vindervirksomheder” inkl. signering af Mikael Vest og fri fragt

3 x webinaroptagelser “Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!”

Præsentationsslides fra webinars

Værktøj til fase 1: Porter’s Five Forces, trafiklys, kundeinterviews

Værktøj til fase 2: Scenarier

Værktøj til fase 3: Specificering af målepunkter og handleplaner

45 min. virtuel sparring med strategisk rådgiver Mikael Vest

Bestselleren ‘Strategi i vindervirksomheder’ er solgt i mere end 30.000 eksemplarer. Bogen handler om, og er skrevet til danske virksomheder, og indeholder alle væsentlige og anerkendte teorier samt modeller om virksomhedsstrategier. Bogen inddrager desuden en række konkrete cases fra erhvervslivet, som alle stræber efter at blive en vindervirksomhed®.

Du vil i alt modtage 3 x webinaroptagelser fra ”Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!”, som tager dig gennem en rejse indenfor strategiens verden, og vi kommer med konkrete eksempler på strategiarbejde.

Webinaret har fået ord med på vejen som “Stærkt anbefalelsesværdigt” og “Det var super inspirerende. God sammenhæng og god præsentation.”

Webinar nr. 1 handler om strategiens første fase, nutid og der tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Er din virksomhed robuste nok til at modstå morgendagens trusler og udnytte mulighederne?
 • Ved kunder og samarbejdspartnere hvad din virksomhed står for?
 • Er det tydeligt hvor din virksomhed gør en forskel?

Webinar nr. 2 tager udgangspunkt i anden fase i strategien, som er fremtid. Der tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Har din virksomhed et proaktivt mindset?
 • Hvad er din virksomheds langsigtede intentioner?
 • Er din virksomheds potentiale er fuldudnyttet?

Webinar nr. 3 handler om strategiens tredje og sidste del, strategisk handlekraft og action. Her vil der blandt andet være:

 • Konkrete værktøjer til implementering af strategi
 • Dele ud af vores egne erfaringer med strategiarbejde
 • Fortælle om hvilke faldgruber du skal opmærksom på i strategiarbejdet.

Du vil i alt modtage 6 værktøjer inkl. guidelines.

Porter’s Five Forces
Værktøjet analyserer indtjeningspotentialet og attraktiviteten i branchen. Formålet er at vurdere konkurrencesituationen og dennes indvirkning på konkurrencestrategien virksomheden bør følge.

Kundeinterviews
Værktøjet klarlægger udviklingen på kundesiden, og hvilken betydning det har for virksomheden. Formålet er at skabe dyb indsigt i kundernes fremtidige behov, ønsker og forventninger.

Trafiklys
Værktøjet kombinerer virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler til konkrete forandringsbehov. Formålet er at gøre virksomhedens SWOT dynamisk og skabe grundlaget for udviklingen af virksomhedens strategiske intention.

Scenarier
Værktøjet danner et billede af virksomhedens mulige fremtidige positionering. Formålet er at beskrive forskellige scenarier, som virksomheden står overfor for at nå virksomhedens vision.

Målepunkter
Værktøjet viser hvornår en Must-Win Battle er vundet. Formålet er at følge op på de enkelte Must-Win Battles, så det er muligt at afgøre, hvorvidt de underliggende tiltag har den ønskede effekt.

Handleplaner
Værktøjet beskriver hvordan de strategiske tiltag skal udføres. Formålet er at operationalisere strategien ved at oversætte de enkelte Must-Win Battles til konkrete handleplaner.

Virtuel sparring med strategisk rådgiver Mikael Vest
Det er helt op til dig/jer hvad I ønsker sparring omkring, men det kunne f.eks. være særlige strategiske udfordringer såsom:

 • Nye strategiske mål
 • Identificering af forandringsbehov og væsentlige udfordringer
 • Fravalg og tilvalg samt prioriteringen heraf
 • Generationsskifte
 • Køb/salg af virksomhed

Læs mere om Mikael Vest her

Hvorfor?

Alt for ofte oplever vi at strategi er noget der desværre kun er på et stykke papir, og at strategi er noget virksomheden har. I Vinderstrategi A/S lever vi efter at strategi skal være noget virksomheden gør, og arbejdet med strategi skal være overskueligt, implementerbart og eksekverbart – og med de rette værktøjer er vi sikre på at det kan lade sig gøre.

Gør-det-selv kits udsprang af tre webinars vi afholdte i marts 2020. Formålet med de tre webinars, var at vi ønskede at give alle danske virksomheder de bedste vilkår for at arbejde med strategi i virksomheden. De tre webinars tager udgangspunkt i strategiens tre faser; nutid, fremtid og action.
Men..
Vi synes ikke at andre der ikke var med på de tre webinars skal snydes for det indblik, inspiration og overblik som de tre webinars giver. Derfor har vi nu udviklet tre forskellige pakker – skræddersyet til lige præcis det behov du har.

Omend det er bronzepakken til dig som er selvkørende, og ønsker inspiration, eller om det er guldpakken til dig, der har brug for specifik rådgivning fra en ekstern sparringspartner.

Hvad siger andre?

God meningsskabende formidling. Klar struktur for strategiarbejde hvor kendte modeller og teorier benyttes således at de komplimenterer hinanden, og skaber synergi på nye måder.

…fik også bekræftet mange af de faldgruber vi/man desværre falder i, i dagligdagen. Fik nogle gode OBS punkter.

Blev inspireret af den struktur, der blev præsenteret. Den sætter de allerede kendte modeller i en sammenhæng, som kan skabe fremdrift.

Flere nye aha-oplevelser. Det er eksempelvis positivt for mig, at I medtager ejer/leders holdninger, da disse ofte bliver glemt, og i min erfaring er helt grundliggende, hvis strategien skal omsættes til handlinger.

Straight forward, og med simple og brugbare værktøjer. God præsentation.

Mikael Vest er velbevandret i stoffet, og leverer kort, præcist og i øjenhøjde

Preview