BRANCHEANALYSE

KUNDEANALYSE

KONKURRENTANALYSE

MARKEDSANALYSE

Brancheanalyse

Det er centralt at I er bevidste om konkurrencesituationen, og det er derfor nødvendigt at analysere påvirkningerne der kommer fra leverandører, kunder, mulige konkurrenter og substituerende produkter – som alle er elementer, der skaber konkurrencesituationen i branchen.

Er jeres virksomhed bevidst om konkurrencesituationen i den branche, hvor I afsætter jeres produkter – eller i den nye branche I måske overvejer at udvide eller ændre til?

Uanset hvad, er det godt at foretage en brancheanalyse, som er en skræddersyet analyse af de elementer, der skaber konkurrencesituationen i jeres branche, og udformer de muligheder og udfordringer der findes i branchen. Analysen danner derfor også grundlag for indsigtsfulde og velbegrundede strategiske beslutninger. Derudover skræddersyes analysen til jeres virksomhed og er fleksibelt opbygget, så I præger omfanget, såvel som indholdet.

Hvad er udbyttet?

I en brancheanalyse, vil I blandt andet få:

  • Overordnet overblik over de væsentlige nuværende og nye konkurrenter i branchen
  • En klarlæggelse af branchens konkurrenceparametre og drivkræfter
  • En vurdering af branchens attraktivitet og indtjeningspotentiale
  • Konkrete idéer til fremtidige tiltag i forbindelse med strategiarbejde
  • Et overblik over de væsentlige kunder og strukturen i kundesegmenterne
  • En vurdering af branchens samlede værdikædesystem og den indbyrdes afhængighed
  • Inspiration til hvordan afhængigheden af kunder og leverandører kan nedbringes og hvordan I kan gøre jer selv mere attraktive
  • Konkrete idéer til hvordan I kan skabe mere værdi for kunderne
  • Overblik og inspiration som skaber grundlaget for vækst.

Hvordan?

Analysen baseres på en kombination af interview med for eksempel ledende eksperter, store kunder og andre relevante informanter. Desuden inddrages et stort datamateriale fra troværdige og relevante kilder.

Brancheanalysen skræddersyes efter jeres behov, og laves i tæt samarbejde med jer, og jeres ønsker. Vinderstrategi A/S står efterfølgende for at afrapportere resultaterne, hvor det væsentligste trækkes frem, og præsenteres for jeres virksomhed. Resultaterne kan overleveres mundtligt og/eller i form af en rapport alt afhængig af hvad I ønsker.

I har desuden mulighed for at udvide brancheanalysen med elementer fra markedsanalysen, konkurrentanalysen og/eller kundeanalysen.

Vi har også adgang til et netværk er internationale analytikere, og kan derfor også hjælpe med analyser på globalt plan, hvis dette ønskes.

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden med de fire analyser.

Få det maksimale overblik

For at give dig det bedste overblik har vi samlet alt, hvad du får ud af den enkelte kunde-, markeds-, branche- eller konkurrentanalyse.

P.S. Klik på billedet og få et endnu bedre overblik.

Nysgerrig? 
Så download vores faktaark om brancheanalyse eller kontakt os.

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden med de fire analyser.