KONKURRENTANALYSE

MARKEDSANALYSE

BRANCHEANALYSE

KUNDEANALYSE

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalysen skaber et overblik over de væsentligste konkurrenters strategiske retning, deres økonomiske udvikling og generelle markedsposition. Konkurrentanalysen skaber dermed grundlag for indsigtsfulde forretningsmæssige beslutninger til den fremtidige strategi.

For ved I hvordan virksomheden differentierer jer fra jeres konkurrent? Og ved I hvor konkurrenterne er på vej hen?

Konkurrentanalysen beskriver og sammenligner jeres virksomheds konkurrenter og giver et billede af virksomhedens position i branchen, målt ud fra en række konkurrenceparametre, som er væsentlige for kunderne.

Konkurrentanalysen skræddersyes til jeres virksomhed og er fleksibelt opbygget, derfor præger I omfanget såvel som indholdet.

Hvad er udbyttet?

I konkurrentanalysen er udbyttet blandt andet:

  • En identificering af væsentlige konkurrenceparametre og vurdering af konkurrenternes position i forhold til disse
  • Beskrivelse af den historiske økonomiske udvikling
  • Forståelse for, hvordan konkurrenterne differentierer sig og/eller indsigt i, om der er behov for øget differentiering for jeres virksomhed
  • Afdækning af konkurrenternes markedsposition i forhold til markedssegmenter.

Se hvad I mere kan opnå ved at downloade vores faktaark her

Hvordan?

Konkurrentanalysen baseres på en kombination af interview med f.eks. de største konkurrenter, kunder, ledende eksperter og andre relevante informanter. Desuden inddrages et stort datamateriale fra troværdige og relevante kilder.

Konkurrentanalysen skræddersyes efter jeres behov, og laves i tæt samarbejde med jer, og jeres ønsker. Vinderstrategi A/S står efterfølgende for at afrapportere resultaterne, hvor det væsentligste trækkes frem og præsenteres for jeres virksomhed. Resultaterne kan overleveres mundtligt og/eller i form af en rapport.

I har desuden mulighed for at udvide konkurrentanalysen med elementer fra brancheanalysen, markedsanalysen og/eller kundeanalysen.

Vi har også adgang til et netværk er internationale analytikere, og kan derfor også hjælpe med analyser på globalt plan, hvis dette ønskes.

Nysgerrig? 
Så download vores faktaark om konkurrentanalyse eller kontakt os.

Faktaark
Kontakt os