Strategisk rådgivning og sparring har til formål at bidrage til virksomhedens vækst samt udvikling. Står virksomheden overfor en strategisk udfordring, som den ønsker at få rådgivning samt sparring omkring stiller vi gerne op til nogle omgange. Det kan fx dreje sig om distruption, digitalisering, generationsskifte/salg af virksomheden, forretningsudvikling i form af nye forretningsområder eller koncepter samt et ønske om at flytte virksomheden til næste vækstfase.

Vi rådgiver også investeringsselskaber samt kapitalfonde med bl.a. strategiske analyser i relation til deres porteføljevirksomheder. Det kan bl.a. være analyser af virksomheders værdikæder og kernekompetencer eller analyser af branchers attraktivitet samt indtjeningspotentiale.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

  • En ekstra ressource hvis kernekompetence er strategi
  • Stillet skarpt på relevante strategiske fokusområder
  • Mulighed for at blive udfordret
  • En effektiv og tidsbesparende arbejdsmodel
  • En ”2nd opinion” på virksomhedens strategiske arbejde