Igennem årerne har Vinderstrategi A/S udarbejdet en unik strategiproces, som altid skaber dokumenterbar værdiskabelse. Det er også denne strukturerede tilgang, der beskrives i vores bog “Strategi i vindervirksomheder“, skrevet at Mikael Vest, Vinderstrategi A/S .  StrategiTjek™ er udarbejdet ud fra principper i bogen ”Strategi i vindervirksomheder” og Vinderstrategi A/S´ praktiske erfaringer med strategiarbejde.

StrategiTjek™ er en webbaseret strategisk kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at tage en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde i virksomheden.

Denne tilstandsanalyse er ideel til virksomheden, som ønsker at arbejde med deres strategi og som har behov for at få vurderet deres nuværende strategiske arbejde – herunder en temperaturmåling på niveau, hastighed og retning af det strategiske arbejde. Virksomheden ønsker input til hvor der er forbedringspunkter og hvordan det fremtidige strategiske arbejde bør struktureres.

StrategiTjek™ består af en særligt udviklet spørgeramme og resultatet kan bl.a. anvendes som oplæg for et strategiseminar, til at designe en strategiproces eller til at prioritere og sætte fokus på, hvor i det strategiske arbejde der skal sættes ind.

StrategiTjek™ besvares af en gruppe personer i virksomheden, som typisk er bestyrelsen og/eller øverste ledelsesniveau. StrategiTjek™ besvares individuelt og det vægtes højt at besvarelsen gennemføres spontant og ukoordineret.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

 • Input til hvordan I skal planlægge og opbygge jeres kommende strategiarbejde
 • Et klart billede af hvor skarp eller uskarp den nuværende strategi er
 • Indsigt i gruppens enighed og eventuelle uklarheder i relation til virksomhedens strategi
 • Overblik af styrker og forbedringsmuligheder
 • Baggrundsmateriale til det videre strategiske arbejde
 • Overblik over hvor der skal sættes ind i det strategiske arbejde.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

 • Input til hvordan I skal planlægge og opbygge jeres kommende strategiarbejde
 • Et klart billede af hvor skarp eller uskarp den nuværende strategi er
 • Indsigt i gruppens enighed og eventuelle uklarheder i relation til virksomhedens strategi
 • Overblik af styrker og forbedringsmuligheder
 • Baggrundsmateriale til det videre strategiske arbejde
 • Overblik over hvor der skal sættes ind i det strategiske arbejde.

Læs referencer indenfor strategiarbejde.