StrategiTjek™ - Vinderstrategi A/S

StrategiTjek™ er en webbaseret strategisk kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at tage en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde i virksomheden.

Denne  tilstandsanalyse er ideel til virksomheden ønsker at arbejde med deres strategi og som har behov for at få vurderet deres nuværende strategiske arbejde herunder en temperaturmåling på niveau, hastighed og retning af det strategiske arbejde. Virksomheden ønsker input til hvor der er forbedringspunkter og hvordan det fremtidige strategiske arbejde bør struktureres.

StrategiTjek™ består af en særligt udviklet spørgeramme. Resultatet kan bl.a. anvendes som oplæg for et strategiseminar, til at designe en strategiproces eller til at prioritere og sætte fokus på, hvor i det strategiske arbejde der skal sættes ind. StrategiTjek™ er udarbejdet ud fra principper i bogen ”Strategi i vindervirksomheder”, som Mikael Vest, Vinderstrategi A/S er forfatter af og Vinderstrategi A/S´ praktiske erfaringer med strategiarbejde.

StrategiTjek™ besvares af en gruppe. Typisk er gruppen bestyrelsen og/eller øverste ledelsesniveau i virksomheden. StrategiTjek™ besvares individuelt og det vægtes højt at besvarelsen gennemføres spontant og ukoordineret.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

  • Input til hvordan I skal planlægge og opbygge jeres kommende strategiarbejde
  • Et klart billede af hvor skarp eller uskarp den nuværende strategi er
  • Indsigt i gruppens enighed og eventuelle uklarheder i relation til virksomhedens strategi
  • Overblik af styrker og forbedringsmuligheder
  • Baggrundsmateriale til det videre strategiske arbejde
  • Overblik over hvor der skal sættes ind i det strategiske arbejde
Faktaark
Køb StrategiTjek

Læs referencer indenfor strategiarbejde.

Relaterede ydelser som måske også har din interesse.