Eksekvering af strategi hjælper vores kunder til at sikre at strategi ikke er noget de har, men noget de gør!

Otte ud af ti virksomheder får aldrig gennemført deres strategi. Den står i et ringbind og samler støv, mens ledelsen ræser rundt og løser akutte problemer…

Kilde: Uddrag fra artikel fra www.ledelseidag.dk den 8. september 2010

Den klassiske udfordring i dag er nødvendigvis ikke at udarbejde virksomhedens strategi – men derimod at få pustet liv i strategien i form af succesfuld eksekvering. I en travl hverdag, hvor driften presser på, ses manglende fokus på og eksekvering af strategien som den største faldgrube. Med en Vinderstrategi® er der taget højde for denne faldgrube – men driftssituationen holdt op imod de ressourcer, der skal anvendes i relation til eksekveringen af strategien, kan gøre det nødvendigt at få ekstern hjælp, også i selve eksekveringsfasen. Derfor hjælper Vinderstrategi A/S også med eksekveringen så strategien virker og visionen opnås! Vores kunder oplever en professionel tilgang til eksekverings- og forandringsarbejdet samt adgang til en stærk kombination af erfaringer og teori indenfor eksekvering af strategi. Med andre ord oplever virksomhederne at forandringerne forankres!

Alt efter jeres behov og situation vælger du, hvilken form for eksekveringsydelse, der passer bedst til dig og din virksomhed. Vi bidrager med sparring, rådgivning, værktøjer og facilitering der sikrer, at din virksomheds strategi bliver eksekveret succesfuldt — så den virker!

Eksekvering af strategi – succesfuldt

Vinderstrategi A/S tilbyder en række skræddersyet eksekveringsydelser, der kan kombineres ud fra den enkelte virksomheds behov og situation. De eksekveringsydelser vi ofte hjælper vores kunder er:

 • Konkrete strategiske initiativer
 • Handleplaner
 • Projektledelse
 • Dynamisk strategitilpasning
 • Bestyrelsesopgaver

De fem eksekveringsydelser uddybes nedenfor.

Konkrete strategiske initiativer

Undervejs i arbejdet med udviklingen af strategien har virksomheden identificeret en række strategiske initiativer. Et strategisk initiativ kan fx være at virksomheden skal have kortlagt købsprocessen i et nyt marked for at kunne præcisere en go-to-market strategi for dette nye marked. Vi hjælper ofte vores kunder med at opstarte og gennemføre udvalgte strategiske initiativer fra den udarbejdede Vinderstrategi®. I får altså tilføjet ekstra ressourcer og kompetencer, der sikrer at de udvalgte strategiske initiativer bliver udført optimalt. Eksempler på hvordan vi kan samarbejde omkring konkrete strategiske initiativer:

 • Værdidag hvor samtlige medarbejdere bliver involveret i udarbejdelsen af virksomhedens fælles værdier og tilhørende adfærd
 • Markedsanalyser
 • Udarbejdelse af pipeline for opkøb
 • Uddybende kundeundersøgelse
 • Formulere og definere indstilling af den nye strategi til bestyrelsen

Handleplaner

Virksomheden har under udarbejdelse af deres Vinderstrategi® identificeret en række strategiske initiativer, der skal løses for at nå målet jf. punkt 1 ovenfor. Vinderstrategi A/S hjælper med at få udarbejdet konkrete handleplaner på disse strategiske initiativer. Handleplanerne indeholder fastlagte beviser for, at et konkret strategisk initiativ er succesfuldt udført (målstyringsværktøj). Handleplanerne brydes også ned i små intervaller frem for, at eksekveringen bliver til et maratonløb – således, at det bliver nemmere at eksekvere og overskue. Under arbejdet med handleplaner kan deltagerne med fordel være ledergruppen samt de respektive Must-win Battles-grupper. Derudover anbefaler vi, og har god erfaring med, at involvere en række medarbejdere i strategiarbejdet. Ved at arbejde med handleplaner sikres involvering af medarbejderne samt efterfølgende ejerskab af de udarbejdede handleplaner. Eksempler på hvordan vi kan samarbejde omkring handleplaner:

 • Umiddelbart efter strategiprocessen udarbejdes handleplaner for strategiske initiativer for år 1 i strategiperioden
 • Efterfølgende afholdes årlige handleplansdage hvor der udarbejdes handleplaner for strategiske initiativer for år 2 og
  år 3 i strategiperioden

Projektledelse og styregruppedeltagelse

At fastholde fokus på strategien efter at strategien er udviklet er afgørende for succes. I en travl hverdag og med knappe ressourcer kan I med fordel benytte Vinderstrategi A/S’ erfaring med effektiv og struktureret projektledelse. Med Vinderstrategi A/S’ projektledelse af eksempelvis styregruppemøder, opnår I løbende fokus der sikrer fremdrift, dokumentation, orden, struktur og gennemsigtighed. I får tilføjet ekstra ressourcer, der ikke er inddraget og påvirket af virksomhedens daglige drift og som har fuld fokus på og erfaring med at sikre fremdriften i eksekveringen af jeres Vinderstrategi®.

Eksempler på hvordan vi kan samarbejde omkring projektledelse:

 • Vinderstrategi A/S fungerer som tovholder og ressourceperson, der sikrer fremdriften i hver enkel Must-win Battle
 • Vinderstrategi A/S styrer og/eller deltager i styregruppemøder, hvor der gives status på organiseringen, fremdriften, initiativer, tilhørende KPI’er, eventuelle afvigelser, ansvarlige, m.fl.
 • Vinderstrategi A/S fungerer som projektleder på en eller flere udvalgte strategiske initiativer inklusiv sparring og rådgivning undervejs

Dynamisk strategitilpasning

Virksomheden oplever at vi alle er en del af en dynamisk verden, hvor de eksterne omgivelser ændrer sig i en fart som aldrig før. Derfor anbefaler Vinderstrategi A/S at virksomheden hvert år i strategiperioden kvalitetssikre samt tilpasser deres Vinderstrategi®. Hermed sikrer virksomheden, at alle de identificerede strategiske initiativer fortsat er relevante samt om det overordnede mål fortsat er det rette. Dynamisk strategitilpasning giver virksomheden et klart overblik over den nuværende status på strategiarbejdet i forhold til både eksterne og interne udfordringer. Din virksomhed sikrer, at strategien løbende er opdateret samt at strategigruppen løbende evaluerer, lærer og udvikler sig i forhold til at eksekvere på jeres Vinderstrategi®.Eksempler på hvordan vi kan samarbejde omkring dynamisk strategitilpasning:

 •  Et årligt ‘sanity check’ af strategien
 •  Status hvert år på det eksisterende strategiarbejde og erfaringer gjort undervejs
 •  Identificering af de største (nye) eksterne udfordringer
 • Identificering af de største (nye) interne udfordringer i forbindelse med eksekvering af strategien
 • Opdateret transformationskurve/udrulningsplan inkl. nye initiativer og evt. fravalg af tidligere identificerede initiativer
 • Review af struktur og organisering af eksekveringen

Bestyrelsesopgaver

At have en kompetent og ressourcestærk bestyrelse, der er sammensat ud fra virksomhedens udviklingscyklus, er meget værdifuldt for ledelsen, da det giver ledelsen en solid mur at spille op imod. Vinderstrategi A/S har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, hvorfor vi med glæde rådgiver, sparrer samt påtager og bidrager til bestyrelsesopgaver i forbindelse med eksekveringen af din virksomheds Vinderstrategi®. I opnår en tæt sammenhæng mellem strategiarbejdet i virksomheden og bestyrelsens fokus. Samtidig vil I, i endnu højere grad efterleve anbefalinger for god selskabsledelse. Eksempler på hvordan vi kan samarbejde omkring bestyrelsesopgaver:

 • Vinderstrategi A/S faciliterer præsentationen og forklaringen af strategiarbejdet inklusive opsamling og opdatering af eventuelle tilføjelser fra bestyrelsen
 • Vinderstrategi A/S deltager ad hoc på bestyrelsesmøderne og bidrager med sparring og gode idéer. Herunder eksempler på, hvordan bestyrelsesmøderne fremover kan organiseres i forhold til opfølgning af fremdriften på jeres Vinderstrategi®.
 • Vinderstrategi A/S indtræder i bestyrelsen som enten medlem eller formand. Fra Vinderstrategi A/S kan følgende indtræde i bestyrelser:

Hvad er udbyttet?

I får jeres strategi til at virke!

Hvad siger andre?

Læs referencer indenfor strategiarbejde.